Babler

Tietoa mainostajalle › Tietosuojaseloste ›
 • ”Jos väkivallasta ei kerro, se ei ikinä lopu”

  Kaupallinen yhteistyö: SOS-Lapsikylä

  Mulla on juuri takana yksi tämän vuoden kiinnostavimmista ja tärkeimmistä keskusteluista. Soitin täältä pikkuiselta työhuoneeltani videopuhelun Tansanian Mufindiin. Juttelin yli tunnin 13-vuotiaan Kassianin kanssa lasten kokemasta väkivallasta ja niistä ponnisteluista, joita hän itse tekee saadakseen aikaan muutoksen omalla kotiseudullaan. Kassian on mukana SOS-Lapsikylän kehitysyhteistyöhankkeessa, jossa tuetaan lasten vaikuttamismahdollisuuksia ja rohkaistaan heitä aktiivisiksi jäseniksi yhteisöissään. Keskustelussa oli mukana myös Tansanian SOS-lapsikyläjärjestön työntekijä Victor, joka oli kääntäjäapuna keskustelussa ja pääsin kyselemään myös häneltä asioita, jotka olivat mua askarruttaneet sen jälkeen kun olin tutustunut kirjallisten materiaalien kautta tähän sangen surulliseen aiheeseen.

  kassian
  Kassian on kuvassa vasemmalla.

  Tansaniassa asuu 55 miljoonaa ihmistä ja jopa kaksi kolmannesta kansasta on alle 25-vuotiaita. Lapsiin kohdistuva väkivalta on iso ongelma ja sille pitäisi tehdä jotain – ja sille ollaankin koko ajan tekemässä jotain. Mulle itselle tuntui tärkeältä, että en lukisi vain raportteja aiheesta vaan pääsisin myös puhumaan siitä sellaisen ihmisen kanssa, joka osaa kertoa alueen lasten arjesta. Niinpä sain linjan päähän Kassianin, tansanialaisen lasten oikeuksien puolesta puhuvan kansalaisaktivistin, joka on siis vielä lapsi itsekin. Kun kysyn Kassianilta, missä hän arvelee lapsiin kohdistuvan väkivallan syiden olevan, hän kertoo näin: 

  ”Väestö on kasvanut nopeasti. Tansaniassa on tosi paljon lapsia ja myös kadulla asuvien lasten määrä on kasvanut paljon. Lapsia kohdellaan huonosti. Lapset eivät tiedä oikeuksistaan ja aikuisista liian monet ovat tottuneet kohtelemaan meitä väärin. Jos joku aikuinen on lyönyt lasta tai vaikka raiskannut lapsen, siitä ei välttämättä ole seurannut mitään rangaistusta, vaikka se teko on väärin.”

  tansania kansalaisjärjestötyö

  Mä en ihan tarkalleen itse tiedä, mitä kaikkea Kassian on joutunut omassa elämässään kokemaan. Meidän videopuhelukeskustelussa huomaan jatkuvasti miettiväni sitä, että enhän kysy mitään epäsopivaa. Ja kuitenkin samaan aikaan tiedostan hyvin sen, että jos näistä asioista ei puhuta ääneen, mitään muutosta ei ikinä tapahdu. Jos väkivalta aiheena tuntuu niin vaikealta, että  siitä ei voi puhua, tulee samalla omalla hiljaa olemisellaan antaneeksi tilaa väkivallantekijöille. Juuri heiltä se tila pitäisi ottaa pois ja täyttää tyhjyys väkivallan vastaisella puheella. Muuten mikään ei muutu. Eikä lapsiin kohdistuva väkivalta ole mikään ”kaukaisten maiden asia”, joka eivät liity mitenkään meihin. Eihän siitä Suomessakaan ole kuin 37 vuotta, kun lasten ruumiillinen kuritus kriminalisoitiin. Eikä se kriminalisoiminen ollut mikään taivaasta sattumalta tipahtanut asia, vaan sen lain toteutumisen eteen tehtiin järjestelmällisesti paljon työtä sekä ruohonjuuritasolla että päättäjiin vaikuttamalla.  

  SOS Lapsikylä kehitysyhteistyöhanke

  Kassian on tällä hetkellä oman koulunsa lastenkerhon puheenjohtaja ja alueellisen lasten valtuuskunnan puheenjohtaja. SOS-Lapsikylä tukee kouluissa lastenkerhoja, joissa lapset oppivat oikeuksistaan ja miten puolustaa niitä. Vaikuttamismahdollisuuksien tukeminen vahvistaa lasten kasvua aktiivisiksi oikeuksiensa puolustajiksi yhteisöissään.

  ”Näin omalla kotiseudullani paljon lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Minusta tuntui tosi pahalta se, että tekijöitä ei koskaan rangaistu vaan ne ongelmat vaan unohdettiin. Päätin, että minun on pakko tehdä itse tämän asian eteen jotain ja yrittää vaikuttaa siihen.”

  Kassianin johtama koulun lastenkerho kokoontuu kerran viikossa ja siellä kerrotaan lasten oikeuksista eli esimerkiksi siitä että niin lyöminen ja piiskaaminen kuin seksuaalinen väkivaltakin ovat väärin ja ne pitää raportoida eteenpäin.

  Aika usein väkivallan tekijä on omasta perheestä. Silloinkin väkivallasta pitää kertoa kylän johtajalle, koska muuten se väkivalta ei koskaan lopu.

  ”Meillä ei kylissä ole välttämättä poliisia lähellä eikä suurimmalla osalla ihmisistä ole puhelinta, jolla voisi soittaa poliisille. Jos tapahtuu jotain pahaa, siitä pitää kertoa ensin kylän johtajalle”, Kassian sanoo.

  kassian
  Kassian on koulunsa lasten kerhon puheenjohtaja ja alueellisen lasten valtuuskunnan puheenjohtaja.

  Tässä kohtaa keskusteluamme Tansanian SOS-Lapsikylän työntekijä Victor selventää, että kylän johtaja on valtion virka eli kylän johtaja on valtiolla töissä. Jos kylän johtaja ei noudata annettuja sääntöjä, hän ei voi toimia johtajana. Kylän johtajan on siis pakko raportoida alueellaan tapahtuneista rikoksista eteenpäin. Kylän johtaja selvittää, mitä on tapahtunut, ja ottaa yhteyttä poliisiin. Mufindin alueella toimivan SOS-Lapsikylän lastensuojelun asiantuntijat otetaan mukaan tilanteeseen.

  sos lapsikylän kansainvälinen työ

  Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö toimii yli 130 maassa. Sen päätehtävänä on auttaa heikossa tai haavoittuvassa asemassa olevia lapsia. Suomessa järjestö on toiminut vuodesta 1962. Suomen SOS-Lapsikylä auttaa kansainvälisesti esimerkiksi kehitysyhteistyöhankkeiden sekä hätäavun keinoin. Tansaniassa Mufindin alueella Suomen SOS-Lapsikylä on toteuttanut Suomen ulkoministeriön tuella hanketta vuodesta 2017. Hanketta toteutetaan yhdessä Tansanian SOS-Lapsikylän kanssa. Hanke parantaa köyhällä maaseudulla naisten asemaa ja edistää lasten oikeuksien toteutumista, kuten lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä. 

  Lue lisää Suomen SOS-Lapsikylän tärkeästä työstä Tansaniassa

  Victor
  Victor on töissä Tansanian SOS-Lapsikylässä.

  Kassian kertoo, kuinka SOS-Lapsikylä on auttanut väkivallan vastaisessa työssä.

  ”Aikaisemmin oli niin, että kylän johtajalle kerrottiin lasten kokemasta väkivallasta. Sitten aikuiset puhuivat keskenään siellä kylän sisällä asiasta, mutta mikään ei muuttunut eikä tekijää koskaan rangaistu. Nyt kun me ollaan täällä puhuttu paljon enemmän lasten oikeuksista, väärintekijät joutuvat vastaamaan teoistaan. Me puhumme muiden lasten kanssa myös siitä, että opettaja ei saa lyödä oppilaitaan. Jos opettaja kurittaa fyysisesti, siitä pitää kertoa eteenpäin. Väkivaltaiset tilanteet kouluissa ovatkin  vähentyneet.”

  Tansanian SOS-Lapsikylän työntekijä Victor kertoo, että hankkeen myötä alueen lainsäädäntöön on saatu merkittäviä parannuksia lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan osalta.

  Koulussa toimivien kerhojen lisäksi on olemassa myös alueellisia lasten valtuuskuntia, jotka kokoontuvat muutaman kuukauden välein. Kassian on oman alueensa valtuuskunnan puheenjohtaja.

  ”Siellä me vaikutetaan enemmän maan hallitukseen eli kerrotaan heille meidän kokemuksista ja kerrotaan, miksi lasten oikeudet pitää ottaa paremmin huomioon, kun asioista päätetään.”

  tansania kehitysyhteistyö sos lapsikylä

  SOS-Lapsikylä tekee kokonaisvaltaista työtä vahvistaakseen lasten ja naisten asemaa ja edellytyksiä vaikuttaa omaan elämäänsä. Järjestö esimerkiksi tukee lasten valtuuskunnan tapaamisia. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi SOS-Lapsikylän asiantuntijoiden tukea sekä  kuljetusten ja majoituksen järjestämistä siten, että lapset ja heidän opettajansa pääsevät osallistumaan kokouksiin. Alueelliset lasten valtuuskunnat tekevät aloitteita, joita he välittävät maan hallitukselle asti, jotta lasten kokema väkivalta tuomittaisiin entistä hanakammin ja lapsiin kohdistuneiden rikosten tekijöitä rangaistaisiin.

  Kassianin mielestä kaikista tärkeintä on saada mahdollisimman moni ymmärtämään, että lapsiin kohdistuva väkivalta on väärin. Kysyn, mitkä toimet ovat hänen mielestään kaikista tärkeimpiä siinä työssä.

  sos lapsikylä tansania

  ”Tärkeintä on saada väkivallan tekijät vastuuseen. Kun tiedetään, että vaikka lapsia väkivaltaisesti kohteleva joutuu vastaamaan teoistaan, se vähentää niiden tekojen määrää. Ei voi vain tehdä väärin ja sitten jatkaa omaa elämää kuin mitään ei olisi tapahtunut. Myös se on tosi tärkeää, että me kerrotaan lapsille heidän omista oikeuksistaan. Kun  lapsi tietää, että raiskaus tai pahoinpitely on väärin ja siitä kuuluu rangaista, lapsi raportoi kokemastaan vääryydestä. Sitten tosi tärkeää on myös vanhempien ja etenkin miesten kouluttaminen lasten oikeuksista. Suurin osa lasten pahoinpitelijöistä ja raiskaajista on miehiä.”

  kansalaisjärjestö kehitysyhteistyö SOS lapsikylä tansania

  Tansaniassa lapsiin kohdistuvan väkivallan määrä on viime vuosina noussut, mutta Mufindin alueella, jossa on vuodesta 2017 ollut käynnissä SOS-Lapsikylän hanke, lapsiin kohdistuva väkivalta on laskenut.

  Tansanian SOS-Lapsikylän hanketyöntekijä Victor antaa muutamia esimerkkejä järjestön tekemästä työstä. Järjestö  on tukenut kouluissa kokoontuvien lastenkerhojen perustamista, auttanut alueellisia lasten valtuuskuntia kokoontumaan ja auttanut alueen naisia saamaan itselleen elannon ja paremman jalansijan yhteiskunnassa esimerkiksi mikroyrittäjyyden kautta. SOS-Lapsikylä on tukenut hankkeessa mukana olevien 250 naisen työllistymistä. Järjestö toteuttaa myös vanhemmuuskoulutuksia, joissa pienten lasten vanhemmille kerrotaan lasten oikeuksista ja hyvästä vanhemmuudesta.

  ”Kaikki työ tähtää lopulta siihen, että lapsiin kohdistuva väkivalta vähenisi ja he saisivat turvallisemman lapsuuden”, sanoo Victor puhelun loppupuolella.

  tansania sos lapsikylä

  Meidän yhteinen videopuhelumme tapahtui perjantaina, viikonlopun kynnyksellä, joten vaihdamme tulevan viikonlopun suunnitelmia. Kassianilla on parhaillaan koejakso menossa, joten hänen pitää viikonloppuna vielä opiskella.

  ”Kyllä mä ehdin vähän urheillakin”, hän sanoo.

  Victor on kuulemma töissä lauantainakin, mutta sunnuntaina hän aikoo ottaa vapaata.

  ”Menen kirkkoon rukoilemaan, aion viettää aikaa kotini omalla pienellä pihalla ja tavata ystäviäni.”

  Minä kerron, että meillä kotona vietetään puolisoni synttäreitä ja aion leipoa kakun.

  Lopetamme keskustelun ja hyvästelemme. Tämän puhelun jälkeen ainakin yksi meistä on taas piirun verran viisaampi. Vääryys ei ikinä vähene vaikenemalla.

  Jos haluat lukea lisää Kassianin tarinasta, kannattaa katsoa tämä linkkaamani juttu.

  Kuvat: SOS-Lapsikylä / kuvaaja: Anthony Ubaud

 • Kyllä kesä kuivattaa! Vinkit kuivan ihon hoitoon

  Vinkit kuivan ihon hoitoon / Mainos: Biodelly

  Tänä kesänä on meilläkin päin välillä paistellut aurinko. Sehän on näillä leveysasteilla uutinen, jos aurinko paistaa lämpimästi 🙂 Mutta vaikka ei olisikaan kuuma, auringonsäteet ovat silti voimakkaita. Heti kun on ollut aurinkoisempaa päivää enkä ole marinoitunut seisovassa toimistoilmassa, olen laittanut kasvoille aurinkosuojan ennen ulosmenoa. Huomasin jokaisen arskapäivän iltana saman jutun: ihoni oli käsittämättömän kuiva. Nenänpielet hilseilivät ja poskia kiristi. Siis oikein kraah-kraah rahisevan kuiva. Keskellä kesää, mitä ihmettä.

  kuivan ihon hoito puhdistusöljy

  Pari kaveriani osasi kertoa syyn: aurinkosuoja kuivattaa ihoa. Aurinkosuoja on siis tärkeistä tärkein kosmetiikkatuote etenkin kesällä, mutta se kuivattaa ihoa. Ja onhan tässä ollut aurinkosuojapäivien lisäksi paljon kaikkea muutakin ihoa kuluttavaa: kovaa merituulta, vaeltamista myrskytuulessa, hikeä ja pölyä lenkkipoluilla…

  Nyt on aika laittaa tämä nassu kesänjälkeiseen tehohoitoon! Suomessa arska on paistellut välillä siihen malliin, että teilläkin tämä sama kesäkuivatus saattaa vaivata. Kerron tässä jutussa oman kuivan ihon hoidosta ja jutun loppuun sain alekoodin (jeee!!!), jolla saat hyvän alennuksen kaikista luonnonkosmetiikkakauppa Biodellyn tuotteista

  Vinkit kuivan ihon hoitoon: käytä puhdistusöljyä

  Tämän tempun mulle opetti paikallinen kosmetologi. ”Tämä sun iho on niin kuiva, että sun kannattaa iltaisin öljytä se puhtaaksi.”

  puhdistusöljy alekoodi biodelly

  Selevä! Päätin uskoa kosmetologia, koska samalta tyypiltä sain aikaisemmin kesällä tehokkaat neuvot jalkasienen karkoittamiseen (nyt on ihanan puhtaat ja ehjät varpaanvälit!). Ja kyllä vaan näin on, että Ingibjörgin vinkit tehosivat jälleen. Levitän öljyn kasvoille käsin. Öljy nostaa iholla olevat epäpuhtaudet pintaan ja sitten lämpimään veteen kastetulla pyyhkeen nurkalla pyyhin öljyn ja lian pois kasvoilta. Tämä puhdistustapa putsaa ihon todella hellävaraisesti mutta tehokkaasti (myös ripsari lähtee, jos sellaista käyttää) ja iho on puhdistuksen jälkeen pehmeäntuntuinen. Koska olen JOIK-fani – ehkä muistatte sen taannoisen googlehitiksi nousseen BB-voidepostaukseni, mistä tämä JOIK-fanitukseni on saanut alkunsa. JOIKin puhdistusöljy on tosi riittoisa ja iso puteli ja sen parinkympin hinta on mielestäni kohdallaan. Öljy on hyvä ja hellävarainen puhdistaja ja samaan aikaan tehokas: rasva liuottaa rasvaa!

  Kasvovesi ja seerumi kosteuttavat ihon

  Sitten syrjähyppy Suomeen. Kun kyseessä on vinkit kuivan ihon hoitoon, yksi tärkeimpiä juttuja on kasvovesi. Se on sama kuin vesi kuivalle kukalle: tarvitaan vettä, että multa kastuu. Kokeilin kerran kotimaisen Senjan kasvovettä ja tämä on edelleen lempparini. Senjan kasvovesi on sellaista jännää paksua vettä, ihan kuin jotain kermaa. Se tipahtelee paksuina ja hitaina pisaroina pullosta kämmenelle. Yksi iso pisara riittää kosteuttamaan kasvot. Valutan tipan pullosta kämmenelle, hieron sitä toisen käden sormiin ja kauhon tipan molemmilla käsillä koko kasvoille. En käytä levittämiseen mitään erityistä pyyhettä tai vippaa, ihan käsillä vaan, niin hyvin leviää.

  Senja sisältää esimerkiksi kosteuttavaa koivunmahlaa ja tupasvillaa ja antioksidantteja sisältävää variksenmarjaa (lempparimarjani!). Paras kasvovesi evör. Ja plussaa siitä, että pullo on todella kevyt, mutta korkki napakka. Tämä kulkee mukana repussa ja taskussa, eikä aukea vaikka miten hölskyy. Koska pakkaus on niin hyvä, olen kasvoveden loputtua ottanut pullon matkashampookäyttöön.

  Kuivan ihon hoito seerumi ja kasvovesi

  Kasvoveden päälle tällainen kuivanaama haluaa laittaa vielä seerumin kosteuttamaan ihoa lisää. Olen jo monta vuotta käyttänyt kaikista mieluiten tätä LUE:n ”ihmeseerumia” enkä ole vielä löytänyt sitä parempaa. Se on mielestäni vähän ”ihme”, koska se on yhtä aikaa niin helppo, tehokas ja edullinen. Alle 20 euroa huippuhyvästä seerumista samaan aikaan kun jotain kallista angi age -roinaa myydään yli 80 euroa pieni puteli. Jaiks! Tämä seerumi on siis ns. anti age -tuote, koska se kosteuttaa ihoa niin tehokkaasti, että iho tuntuu kimmoisammalta ja siinä näkyy vähemmän pieniä juovia. Ei rypyissä mitään pahaa ole – tietenkään – mutta tuotteen kosteustehot ovat niin hyvät, että ihon kunnon parantumisen voi nähdä ihan omin silmin. LUEn seerumin tehoaine on hyaluronihappo, joka sitoo kosteutta ihoon ja sitä kautta silottaa juonteita. Lopputulos: iho alkaa näyttää nuorekkaalta ja tuntumaan kimmoisalta ja pehmeältä.

  kuivan ihon hoito alekoodi

  Tässä seerumissa on vain neljää raaka-ainetta, eli siinä ei ole mitään turhaa härpäkettä mukana. Seerumi on kirkasta, se ei tuoksu millekään eikä se tunnu käsissä mitenkään ihmeelliseltä. Se vain toimii hiton hyvin! En voi liikaa hehkuttaa, että tämän tuotteen tosiaan saa alle parillakympillä ja se kestää aamuin ja illoin käytössä ainakin pari kuukautta. Pumppaa vain ihan vähän ja levitä; geelimäinen seerumi on tosi riittoisaa ja pieni määrä riittää koko naamalle.

  Erittäin kuivan ihon hoito: sekoita öljyyn voidetta ja levitä kasvoille

  Noniin, nyt iho on puhdistettu ja siinä on ne mullankosteuttajat eli kasvovesi ja seerumi päällä. Seuraavat vinkit kuivan ihon hoitoon: lukitse tuo kosteus ihoon, jotta ne iholle tuodut nesteet niin sanotusti jäävät muhimaan sinne ihoon ja niiden vaikutus kestää mahdollisimman pitkään. Tässä kohtaa useimmille riittää jompi kumpi: joku näppärä kosteusvoide tai kasvoöljy. Mulla itsellä on niin kuiva iho, että käytän nyt taas pitkän tauon jälkeen molempia sekaisin. En tiedä, onko se lumevaikutusta vai mitä, mutta siitä asti kun kesällä aloin lisätä kasvoöljyyn myös voidetta, iho on seuraavana aamuna tuntunut todella pehmeältä ja levänneeltä.

  blogiposeeeraus

  JOIKin kasvoöljy on sopinut mun kuivalle iholle todella hyvin. Se on sekoitus useampaa laadukasta öljyä (jos kasvoöljy sisältää vain yhtä öljyä, hinta olisi vain kympin pintaan), ja laadukkaat raaka-aineet tietysti maksavat. Tämä öljy on normihinnaltaan 30 euron pintaan ja se pitää sisällään esim. safloriöljyä, auringonkukkaöljyä, arganöljyä, jojobaöljyä ja kaktusviikunaöljyä. Yhdessä ne parantavat ihon joustavuutta ja vahvistavat ihon suojabarriääriä. Tuo suojabarriääri meinaa siis sitä ihon ulointa kerrosta, jonka tehtävänä on suojata kehoa ulkopuolelta tulevilta haitallisilta aineilta. Jos tuo suojaava ihon kerros vahingoittuu, iho vanhenee ennen aikojaan.

  JOIK yövoide ja kasvoöljy

  Kasvoöljyn sekaan laitan pari tippaa JOIKin paksua yövoidetta. Tällä blandiksella varmistan sen, että kosteus lukittuu ihoni sisään. Öljyn ja voiteen seos on iholla varsin tymäkkä kerros. Ei kannata laittaa meikin alle päiväaikaan, mutta yöllä ennen nukkumaanmenoa tämä puuromainen seos toimii. Sekä yövoiteen että kasvoöljyn ostaminen maksaa tietysti jonkun verran. Jos ihosi ei ole superkuiva, kuten minulla, pärjäät varmasti pelkällä öljyllä tai voiteella ihan hyvin. Jos päädyt ostamaan molemmat, niin muista annostella molempia tuotteita vain vähän, sillä pienikin määrä riittää: kasvojen ihoalue ei ole niin kovin suuri. Näin tuotteet myös riittävät pidempään.

  Kuivan ihon syväpuhdistus: en kuori, käytän konjakkisientä

  Mitä muuta? Panostan puhdistukseen, mutta en käytä mekaanista kuorintaa. Se ei kuulemma oikein sovi tällaiselle kuivanassukalle. Sen sijaan oon oppinut käyttämään konjakkisientä! Yksi suomalaiskaverini suositteli tätä jo muutama vuosi sitten, mutta suhtauduin siihen vähän epäilyttvästi. Kova kantapäältä näyttävä koppura kylpyhuoneen vetolaatikossa, josta tulee märkä ja lötkö kalantapainen kun sen kastelee vedessä. Nöyhhh. No, onneksi aina voi muuttaa mielipidettään ja kokeilla uusia asioita. Sain Biodellyltä konjakkisienen, jolla olen nyt hieronut ihoani muutaman kerran viikossa. Sieni syväpuhdistaa ja kuorii kevyesti ihon pinnalta kuolleet ihosolut. Kastelen sienen lämpimässä vedessä ja hieron sillä kasvot ja kaulan alueen. Käytän sientä öljypuhdistuksen jälkeen. Käytön jälkeen huuhtelen sen lämpimällä vedellä ja laitan kuivumaan kylppärin naulakkoon. Tämä sieni on luonnollista kasvikuitua ja hajoaa biojätteessä. Sienen käyttöikää voi pidentää puhdistamalla sen perusteellisesti: keitä sientä muutama minuutti puhtaassa vedessä. Kätevä, edullinen ja erittäin ympäristöystävällinen tapa kasvojen syväpuhdistukseen.

  kuivan ihon hoito alekoodi biodelly

  Päiväni suklaakakkuna

  Sitten yksi hemmotteluekstra tähän loppuun. Kasvonaamiot eivät ole välttämättömiä, jos puhdistus-kosteutus-kosteuden lukitseminen on muuten kunnossa. Mutta nyt kesällä, kun ihoni kuivui aurinkosuojatuotteiden käytön myötä, aloin kerran viikossa käyttää kasvonaamiota eksrapiristyksenä. Laitan kerran viikossa JOIKn suklaa- ja savikasvonaamion, joka näyttää ja tuoksuu ihan suklaalle. Antioksidanttinen luomukaakaojauhe ja savi auttavat ihoa uusiutumaan ja häivyttämään ennenaikaisen ikääntymisen merkkejä. Peltokortteen, omenan, katajan ja pellavan uutteet kiinteyttävät ja kirkastavat ihoa. Napakan kosteuttava lopputulos. Ja ihan parasta tässä on se suklaan tuoksu. Kerran viikossa koen olevani ranskalainen suklaakakku. Kukapa nyt sellaista ei haluaisi haukata. Hihhih.

  JOIK suklaanaamio

  JOIK on Viron ensimmäinen sertifioitu luonnonkosmetiikkasarja (sillä on virallinen luonnonkosmetiikan sertifikaatti Ecocert Organic). Tuotteet valmistetaan yrityksen omalla tehtaalla Virossa. Senja valmistetaan Suomessa ja tuo LUEn seerumisuosikkini on näistä tuotteista ainoa, joka tulee kauempaa eli Yhdysvalloista.

  Vinkit kuivan ihon hoitoon ja Biodellyn alekoodit

  Alekoodilla SATU20 saat 20 %:n alennuksen Biodellyn kaikista tuotteista (ei vain näistä jutussa esitellyistä) 6. syyskuuta 2020 asti. Jos muistatte tämän kesällä julkistamani Satun Dellypaketin (sisältää 3 meikkituotetta yhteishintaan), siitä pakettihinnasta saa 26 %:n alennuksen koodilla MEIKKISETTI.

  Yksi huomautus koskien alekoodien käyttöä. Biodellyn verkkokaupassa ei voi käyttää kahta koodia samaan tilaukseen. Ongelman voi kiertää niin, että jos haluat tilata sekä tuon Satun Dellypaketin että jotain muita tuotteita, tee tilaukset erikseen ja hyödynnä molemmissa tilauksissa eri alekoodi. Lisää sen jälkeen tilauksen kommenttikenttään, että olet tehnyt kaksi tilausta ja ne voi yhdistää – näin toisesta tilauksesta hyvitetään postikulut.

  PS. Monet ovat kysyneet ulkomaille tilaamista. Selvittelin asiaa ja Biodellystä kerrottiin seuraavaa: Ulkomaan tilaukset onnistuu lähettää EU-alueelle. Toimitusmaksu on nyt 15 €.